DisclaimerRotogal Benelux BV
Directeur: Gilbert Mommertz, Johann-Heinrich Ensink  

Ravensweerdsweg 10 
7213 DX Gorssel

Kontakt

Telefoon: 0575 - 793003  

Email: info@rotogal.nl

NL855560642B01 

KvK 64193675


Rabobank
BIC: RABONL2U
IBAN: NL12RABO0306475898

 

 

Inhoud website

Ondanks de constante zorg en aandacht die Rotogal Benelux BV aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

De informatie op www.rotogal.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie wordt dus aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg t.a.v. haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Een bezoeker mag geen opgeslagen informatie op deze site openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxpall Benelux BV (ook niet via een eigen netwerk). Men mag de informatie alleen voor eigen gebruik kopiëren, printen of opslaan. Ontwerpen en symbolen van Boxpall Benelux BV mogen niet gebruikt worden voor doeleinden waarvoor het ongepast is of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan. Ook het gebruik van welke informatie dan ook van onze site voor commerciële doeleinden geven wij geen toestemming.

 

Rotogal Benelux BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.boxpall.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.rotogal.nl te kunnen raadplegen.